Reeglid

1. KONKURSI KORRALDAJA:

Konkursi korraldab Merekultuuriaasta 2016 raames Eesti Meremuuseum (aadress: Pikk 70, Tallinn, tel: 50 49 623, e-post: kristi@meremuuseum.ee). Konkurss on korraldatud koostöös Nikon ja I AM Photographer Pro kauplusega. Konkursil ei või osaleda korraldamisega seotud ettevõtte töötajad ja korraldamisega seotud isikud.


2. AUHINNAD:

Auhinnad antakse välja esimesed kolm kohta võitnud fotode autoritele.

Peaauhind: Nikon peegelkaamera D7200 KIT 18-140mm VR (väärtus 1399 EUR). Iga fotokonkursi võidutöö trükitakse ära National Geographic Eesti ajakirjas.

2. koht: Fotojaht Suure Tõllu pardal kuni 15-le inimesele (väärtus 375 EUR)

3. koht: Tallinna turismiameti poolt 2 Tallinn Cardi, mis tagab tasuta sissepääsu muuseumitesse jmt kultuurikohtadesse, soodustusi restoranides ja Tallinn Tour bussiga sõitmine jmt hüved.

Kõiki võistlusele esitatud töid saab hinnata ka publik, et selgitada välja publiku lemmik. Publiku lemmiku hääletus toimub 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2016.

Publikuhääletuse võitja auhind: Meremuuseumi aasta perepilet (väärtus 65 EUR)

Korraldajal on õigus välja anda eriauhindu. Auhindu ei saa välja võtta rahas.

3. KONKURSI TINGIMUSED:

Konkursid kestavad ajaliselt merekultuuriaasta fookusteemadega ühes rütmis. Võistlusfotosid saab üles laadida järgnevatel ajaperioodidel:

Teema: „Meri on meie pärand ja ajalugu”, 1. jaanuar kuni 29. veebruar 2016.
Teema: „Meri annab mulle töö”, 1. märts kuni 31. mai 2016
Teema: „Tule mere äärde”,  1. juuni kuni 31. august 2016
Teema: „Mereriik Eesti”, 1. september kuni 30. november 2016 

Võistlusel osalemiseks tuleb luua keskkonda endale kasutaja ning laadida fotovõistluse mooduli kaudu võistlustöö(d) üles.

Esitada võib mustvalgeid või värvifotosid. Üks võistleja võib saata kuni 5 võistlustööd.

Nõuded failile:

- värviruum AdobeRGB või sRGB,

- formaat .JPG,

- pikema külje pikslite arv vähemalt 2000 px.

Lubatud on arvutitöötlus hea maitse piires. Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste ega raame. Žüriil on õigus nõudmistele mittevastavad fotod võistluselt eemaldada. Küsimuste tekkimisel on võistluse korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast. Iga foto edastamisel tuleb märkida foto pealkiri. Konkursile registreerimise käigus võetakse võistleja kontaktandmed (nimi, vanus, aadress, telefon, e-post).

Võitjate nimed avaldatakse iga fotokonkursi lõpus

Teema: „Meri on meie pärand ja ajalugu” – märts 2016.
Teema: „Meri annab mulle töö” –  juuni 2016
Teema: „Tule mere äärde”– september 2016
Teema: „Mereriik Eesti” – detsember 2016 

internetileheküljel www.merekultuur.ee. Võitjatega võetakse ühendust vastavalt fotokonkursi käigus edastatud kontaktinfole.  Auhinnad antakse võitjatele pidulikult üle märtsis 2016, juunis 2016, septembris 2016 ja detsembris 2016. Fotokonkursi võitjad selgitab välja žürii. Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu. Kõik auhinnad on lõplikud ja neid ei saa ringi vahetada või sularahas välja võtta.

Eriauhind antakse välja publiku lemmikule.

Publik saab hääletada oma lemmiku poolt perioodidel:

Teema: „Meri on meie pärand ja ajalugu”, 1. jaanuar kuni 29. veebruar 2016.
Teema:  „Meri annab mulle töö”, 1. märts kuni 31. mai 2016
Teema: „Tule mere äärde”,  1. juuni kuni 31. august 2016
Teema: „Mereriik Eesti”, 1. september kuni 30. november 2016 

Publiku lemmikuks valitakse suurima keskmise punktisumma kogunud pilt. Iga hääletaja saab hääle anda vaid 1 kord.

Korraldaja jätab endale õiguse konkursi käigus reeglite täpsustamiseks ja täiendamiseks.

4. ŽÜRII JA HINDAMISKRITEERIUMID

Žüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, fotokonkursi toetaja ja korraldaja esindajad.

Žürii hindab fotode kunstilist ja tehnilist taset, väljendusrikkust ja loomingulisust ning vastavust konkursi tingimustele.

Lisaks professionaalse žürii poolt väljakuulutatud esikolmikule selgitatakse konkursi jooksul ka publiku lemmik. Pilte saab hinnata iga foto juures olevate kuldsete tähekeste abil.

5. FOTODE KASUTAMINE

Fotokonkursi korraldajal ja toetajatel on õigus kasutada konkursil osalevaid fotosid Merekultuuri aastaga seotud artiklite juures meediaväljaannetes, interneti koduleheküljel, sotsiaalmeedias, reklaamides, sündmustel, trükistes jms tasuta, ilma autoritasu maksmata. Fotode kasutamisel märgitakse alati ära autori nimi.

6. AUTORI VASTUTUS

Osavõtja vastutab enda ja fotode kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud fotode autor.

7. TOETAJAD
Nikon
I AM Photographer
Tallinna turismiamet
Eest Meremuuseum
Kultuuriministeerium