MERI ON MEIE PÄRAND JA AJALUGU

Toob fookusesse pärandi- ja kultuuriteemad, loob taustsüsteemi merekultuuriaastale ning otsib neid ühisosi, mille kaudu saame avalikkusele rääkida merekultuurist kui meie ajaloo ja rannarahva pärandi edasi kandjast. Meil on kaugele ulatuv merekultuur, millel on oluline roll eesti kultuuri tekkel ja sellel kuidas siin on elatud.

Fotokonkurss on piltide laadimiseks avatud perioodil - 1. jaanuar kuni 29. veebruar 2016.