MERI ANNAB MULLE TÖÖ

Toob fookusesse noored: kuidas tõsta mereteadlikkust? Eesmärk on näidata merega seotud töökohtade mitmekesisust ja võimalusi. Fotokonkursile ootame töid, mis kajastavad erinevaid merega seotud töid ja ameteid, olgu selleks siis kalapüüdmine või võrkude puhastamine, laevas töötamine või sadamatöö, allveearheoloogia või merelt päästmine, laeva juhtimine või merekoolis õpetamine.

Fotokonkurss on piltide laadimiseks avatud perioodil 1. märts kuni 31. mai 2016.