MERI ANNAB MULLE TÖÖ

Toob fookusesse noored: kuidas tõsta mereteadlikkust? Eesmärk on näidata merega seotud töökohtade mitmekesisust ja võimalusi. Fotokonkursile ootame töid, mis kajastavad erinevaid merega seotud töid ja ameteid, olgu selleks siis kalapüüdmine või võrkude puhastamine, laevas töötamine või sadamatöö, allveearheoloogia või merelt päästmine, laeva juhtimine või merekoolis õpetamine.

Fotokonkurss on piltide laadimiseks avatud perioodil 1. märts kuni 31. mai 2016.

Loe lähemalt...


TULE MERE ÄÄRDE

Vaatab merd vabaajaveetmise koha, puhkuse ja suvituskultuuri osana. Eesmärgiks tuua rohkem inimesi mere äärde ning tutvustada vabaajaveetmisega seotud tegevusi merel. Märka elamusi, mille meri toob sulle nii lähedale

Fotokonkurss on piltide laadimiseks avatud perioodil - 1. juuni kuni 31. august 2016.

Loe lähemalt...


MERERIIK EESTI

Eesmärk on tõsta fookusesse Eesti kui mereriigi tulevik, püüdlused ja unistused. Fotokonkursile ootame töid, mis näitavad Eestit täieõigusliku mereriigina: olgu selleks omanäolised merefestivalid, eriilmeline merearhitektuur, oma tööd armastav meremees, Eesti lipu all sõitvad laevad/purjekad või meresporti nautivad noored.

Fotokonkurss on piltide laadimiseks avatud perioodil - 1. september kuni 30. november 2016.

Loe lähemalt...


©

MERI ON MEIE PÄRAND JA AJALUGU

Toob fookusesse pärandi- ja kultuuriteemad, loob taustsüsteemi merekultuuriaastale ning otsib neid ühisosi, mille kaudu saame avalikkusele rääkida merekultuurist kui meie ajaloo ja rannarahva pärandi edasi kandjast. Meil on kaugele ulatuv merekultuur, millel on oluline roll eesti kultuuri tekkel ja sellel kuidas siin on elatud.

Fotokonkurss on piltide laadimiseks avatud perioodil - 1. jaanuar kuni 29. veebruar 2016.

Loe lähemalt...